(VTC News) - Những trò đùa như thế này không làm hại ai nhưng có thể khiến bạn đến cười đến "mỏi" mồm.