Bên cạnh sự phát triển của khu kinh tế - thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) diễn ra rầm rộ, hối hả, còn có một “Lao Bảo” khác đang âm thầm chuyển mình sau phố núi