24H.COM.VN - Trên một phương tiện giao thông công cộng ở Orlando ghi thế này "Khi bạn ra khỏi phương tiện này, hãy đảm bảo là cúi thấp đầu và coi chừng từng bước. Nếu bạn thất bại trong việc đó, hãy thấp giọng và coi chừng ngôn ngữ của bạn.