Phương pháp giảng dạy mới của khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đang được giới sinh viên yêu thích.