Nhiều năm trời ròng rã, những cá nhân “ngoại đạo” đã gắng đi tìm dấu tích lăng mộ Vua Quang Trung như: Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, nhà giáo Trần Viết Điền, nhà giáo Võ Thị Minh Liêm con gái của ông Võ Hồng... Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm một vài thông tin rất bổ ích cho công cuộc đi tìm lăng mộ Vua Quang Trung Giải mã bí ẩn lăng mộ Vua Quang Trung