Hoàng Anh Gia Lai và Bitexco là 2 trong số những đơn vị mới tham gia chương trình Dòng thời gian do Báo SGGP tổ chức vào tháng 12 này. Nhưng họ lại là những tên gọi quen thuộc của hàng triệu người Việt trong những công việc thầm lặng vì cộng đồng.