24H.COM.VN - Những suy luận tưởng chừng như rất logic này lại chẳng logic một tý nào cả. Mà không logic thì không ai gọi đó là suy luận. Nhưng xét cho cùng nó cũng có thể đúng ở một số trường hợp, vì vậy ở một số trường hợp nào đó nó là suy luận và có logic… Trời! Sao lại lằng nhằng thế nhỉ?