Giá bóng bán dẫn, mạch tích hợp, bộ vi xử lý nhanh chóng giảm xuống đã giúp tạo ra cuộc cách mạng điện tử trong thập niên 1970, khai sinh ra các sản phẩm đầy sáng tạo như máy tính cá nhân đầu tiên, đồng hồ đeo tay kỹ thuật số đầu tiên, máy tính bỏ túi đầu tiên, máy chơi video game thương mại đầu tiên. Sau đây là những thiết bị giúp tạo ra trào lưu sản phẩm tiêu dùng công nghệ cao từ năm 1970 đến 1979.