Không phải động vật tiền sử nào cũng là của quá khứ, chúng vẫn còn sống và sống khỏe mạnh.

Achiko