(Toquoc) - Họ là những người phụ nữ của những miền quê khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Có người đã tuổi gần “xưa nay hiếm”, cũng có người chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng họ có chung niềm say mê lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Điều đáng nói hơn cả, ở họ có những phẩm chất tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam.