Hanoinet - Nhiều cô gái có bộ ngực "trứng ốp la" lo lắng sẽ ít sữa. Thực ra, kích thước của ngực chẳng ảnh hưởng gì đến lượng sữa sản xuất ra.