Abigail Brown - James Brum (đến từ Anh) từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc trước khi Abigail qua đời.

Phương Thảo