Nguyễn Việt Hùng (Công ty Ánh Sao; quận 3, TP HCM) hỏi: "Đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ), các khoản chi phí không nằm trong danh mục được BHYT thanh toán theo quy định thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ chi trả hay toàn bộ chi phí y tế được cả BHYT và NSDLĐ đồng chi trả?".

Nhung khoan nao phai thanh toan? - Anh 1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Khoản 2, điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, NSDLĐ thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT.

- Trả phí giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động dưới 5% do NSDLĐ giới thiệu NLĐ đi giám định tại Hội đồng Giám định y khoa.

- Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT.