– Năm 2010 là năm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010, đồng thời cũng là năm triển khai các chương trình hành động của Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, công tác DS-KHHGĐ của toàn huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đạt chất lượng khá hơn và có độ đồng đều cao hơn so với những năm trước đây.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về DS-KHHGĐ tới tất cả 37 xã, thị trấn, đồng thời tổ chức điều tra xã hội học về công tác DS-KHHGĐ để đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp cho dân số. Thường xuyên chú trọng tăng cường vận động lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) đến những vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn; chủ động tổ chức truyền thông Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh đến tất cả các xã; mở chuyên mục phát thanh chuyên đề hàng tuần về công tác DS-KHHGĐ trên đài phát thanh huyện... Các mục tiêu về CSSKSS/KHHGĐ, về cơ bản, Kiến Xương đều đạt, thậm chí còn vượt chỉ tiêu đề ra. Theo báo cáo của các xã, số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có khoảng 40.897 người, trong đó số phụ nữ khám thai định kỳ là 13.593 lượt, khám phụ khoa là 57.615 lượt, nạo phá thai là 581 ca, giảm 204 ca so với năm 2009. Ước đạt cả năm 2010, tỷ lệ sinh là 1,16%, giảm 0,09% so với năm 2009; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên khoảng 10,2%, giảm 1% so với năm 2009. Nhận thức hiểu biết của nhân dân về vấn đề DS-KHHGĐ cũng tăng lên rõ rệt, nhiều cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã tự giác thực hiện các biện pháp tránh thai, chấp nhận thực hiện quy mô gia đình ít con. Đến hết tháng 11/2010, tổng các biện pháp tránh thai đạt 105% kế hoạch năm, trong đó đình sản phẫu thuật là 91 ca, đạt 114% kế hoạch năm, dùng thuốc tiêm tránh thai là 605 ca, đạt 135% kế hoạch năm, sử dụng thuốc uống tránh thai là 3255 phụ nữ, tăng 383 người so với năm trước, nam giới sử dụng bao cao su là 3.205 người, tăng 703 người so với năm 2009... Năm 2010, mặc dù các chỉ tiêu KHHGĐ đều đạt chất lượng khá hơn năm 2009, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế. Nổi bật là, số người sinh con thứ ba còn cao ở một số xã đông dân hoặc những vùng có nhiều đồng bào theo đạo Thiên chúa như xã Quang Hưng, Quang Minh, Vũ Tây... Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại ở một bộ phận dân cư, dẫn đến mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Một số xã có tỷ số chênh lệch giới tính sau sinh quá cao như: xã Nam Cao ( 269 nam/100 nữ), xã Đình Phùng (171 nam/100 nữ), xã Vũ Bình (155 nam/100 nữ)... Nguyên nhân của những hạn chế này là do vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn mờ nhạt; một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu trong thực hiện chính sách dân số của Đảng, Nhà nước, hơn nữa, việc kiểm soát, quản lý vấn đề siêu âm lựa chọn giới tính thai nhi chưa chặt chẽ, công tác tuyên truyền bình đẳng giới của một số tổ chức còn mờ nhạt, nguồn nhân lực đầu tư công tác này còn hạn hẹp...