(TNO) Giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar năm nào cũng vậy, bên cạnh những người say men hạnh phúc của chiến thắng thì luôn có những kẻ chiến bại, những người được kỳ vọng đoạt giải nhưng lại trở về tay không.