Nhiều quốc gia trên thế giơíđãvào đông. Những cánh rừng,những triền núi, thành phố, làng mạc...trắng một màu tuyết phủ. Mùa đông ảmđạmvà lạnh lẽo, nhưng trong cái ảmđạm vàlạnh lẽo ấy, mùa đông vẫnẩnchứa mộtvẻ đẹp rất riêng.