Đôi khi bạn có một tập tin lớn muốn gửi đến bạn bè, chẳng hạn như bộ phim,... từ thẻ nhớ trên điện thoại Android của mình nhưng gặp hạn chế là không cho phép gửi thông qua email. Đó chính là nhược điểm khi gửi email trên điện thoại Android, đó là chưa kể quá trình tải lên có thể làm ảnh hưởng đến dữ liệu băng thông. Có một số cách có thể giúp bạn giải quyết việc gửi tập tin lớn thông qua ứng dụng miễn phí trên Android của mình.