Trong khi chấm thi tốt nghiệp THPT  vừa qua có không ít bài văn phân tích đoạn thơ trong bái Bên kia sông Đuống  của Hoàng Cầm  đã làm các thầy cô cười ra nước mắt.