50% số người bị gãy cổ xương đùi tử vong sau 1 năm. Gãy cổ xương đùi là một trong những dấu hiệu của bệnh loãng xương.