Roger Federer và Rafael Nadal đã gặp nhau tất cả 21 lần. 17 trong số 21 trận đấu giữa họ là những trận chung kết.