(GDVN) - Cũng giống như quân đội nhiều nước, trong biên chế của Lục quân Ba Lan có các đơn vị lính trinh sát, bắn tỉa được đào tạo và tôi luyện công phu. Những binh sỹ bắn tỉa được ví như bóng ma, thoắt ẩn, thoắn hiện hệt như những con tắc kè ẩn trong các đám lá khô có thể bất ngờ "tung đòn" bất cứ khi nào được lệnh.