Thanh niên cứng, trộm chó, sản phẩm khuyến mãi, cosplay... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 1

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 2

Bao nhiêu người sao mày lại đuổi theo tao.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 3

Có 1 sự SÁNG TẠO không hề nhẹ!

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 4

Cosplay kaka.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 5

Dự là trộm chó.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 6

Em không muốn đi học trễ.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 7

Mũ bảo hiểm kỳ quái.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 8

Mua bánh mì thì gặp cảnh này.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 9

Nổ mìn cũng có thời gian à.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 10

Sản phẩm khuyến mãi.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 11

Thanh niên cứng.

Nhung con nguoi hai huoc - Anh 12

Thế này là thế nào.