Singapore - Đảo quốc tươi đẹp được du khách biết đến như đất nước có môi trường sống tốt nhất thế giới. Nhưng trong lòng nó có một thế giới khác, thế giới của các cô gái ngụp lặn trong kiếp sống bán mình...