Batman Forever, Brave and the Bold, Arkham Knight, The Tumbler... là những chú dơi di động (Batmobile) siêu hạng mọi thời đại.

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 1

Batman Forever Batmobile

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 2

Brave and the Bold Batmobile

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 3

Batman Beyond Batmobile

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 4

Dark Knight Returns Tank

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 5

Arkham Knight Batmobile

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 6

The Animated Series Dragster

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 7

The Tumbler

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 8

Batmobile 1960

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 9

Tim Burton Batmobile

Nhung chu doi di dong sieu hang moi thoi dai - Anh 10

Batman v Superman Batmobile