Nhiều chiếc đèn được rao bán trên eBay có mức giá "khủng" vẫn được khách "đại gia" mua, có chiếc lên đến 880.000 USD.

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 1

Chiếc đèn này có giá 880.000 USD (tương đương hơn 19 tỷ đồng)

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 2

Chiếc đèn này có giá 400.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 3

Chiếc đèn này có giá 300.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 4

Chiếc đèn này có giá 40.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 5

Chiếc đèn này có giá 37.500 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 6

Chiếc đèn này có giá 35.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 7

Chiếc đèn này có giá 17.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 8

Chiếc đèn này có giá 15.000 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 9

Chiếc đèn dầu cổ này có giá 3.049 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 10

Chiếc đèn này có giá 6.900 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 11

Chiếc đèn này có giá 4.350 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 12

Chiếc đèn này có giá 2.653 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 13

Chiếc đèn này có giá 2.600 USD

Nhung chiec den sieu dat do tung duoc rao ban tren eBay - Anh 14

Chiếc đèn này có giá 1.592 USD