Ở Đồng Nai, nhiều chiếc cầu được xây dựng từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Chính phủ Anh từ năm 2002 đến nay vẫn còn dang dở. Người dân đã có "sáng kiến" bắc thang lên cầu để đi lại hằng ngày.