Tên của các chú khủng long được đặt giống như kiểu Tim bé nhỏ, Andre khổng lồ hay William Perry "tủ lạnh". Tuy nhiên, không phải lúc nào những cái tên đó cũng tương xứng với chúng.