ND - Những năm cuối của thập kỷ 50 và đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, khi quân dân ta đánh thắng thực dân Pháp, hòa bình lập lại trên nửa đất nước và bắt tay thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa trên miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, thì hình ảnh nước Nga, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới do "Cách mạng Tháng Mười Nga" mang lại, hơn lúc nào hết luôn là tấm gương cuốn hút sự ngưỡng mộ của nhân dân ta.