TT - Quyển sách đầu tiên “trưng bày” các vẻ đẹp và sự độc đáo của đồ sứ ký kiểu qua ảnh và chú thích vừa được nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho ra mắt. Sách mang tên Thưởng ngoạn đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn 1802-1945 (NXB Văn Nghệ), khổ 25x25,5 cm, in trên giấy đẹp, trình bày song ngữ Anh - Việt.