Nhu cầu thép toàn cầu được dựđoán sẽđạt tới mức cao kỷlục trong năm tới, thậm chí tăng cao hơn các mức đỉnh được chứng kiến trong năm trước khi bùng nổcuộc khủng hoảng kinh tế.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về nhu cầu thép Theo dự đoán của Hiệp hội thép thế giới, nhu cầu của thế giới đối với kim loại này sẽ tăng 5,3% trong năm 2011 lên tới 1,34 tỷ tấn, mức cao nhất kể từ quý I đầu năm 2008. Họ cho rằng nhu cầu thép không ngừng gia tăng phần lớn do nhu cầu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng tiêu dùng một khối lượng thép khá lớn. Ngoài ra, họ cũng cho biết thêm việc kết thúc các gói kích thích kinh tế của chính phủ có thể ảnh hưởng tới nhu cầu thép. Tiếp đó, sự dao động trong các tỷ lệ trao đổi toàn cầu có thể là một lý do khác tác động tới dự đoán sản lượng thép. Đối với năm 2010, Hiệp hội cho rằng nhu cầu thép có thể sẽ tăng 13,1% lên mức 1,27 tỷ tấn. Nhu cầu thép của Trung Quốc trong năm tới cũng được dự đoán sẽ cao hơn 42% so với năm 2007. Bùi Huyền