Theo dự kiến đầu tháng 8 nhóm sẽ đi diễn tại Nga và đầu tháng 10 diễn tại Mỹ.