Như Báo Nhân Dân đưa tin, lực lượng đảo chính tại Buốc-ki-na Pha-xô đã trả tự do cho Tổng thống lâm thời M.Ca-phan-đô và một số bộ trưởng, đồng thời tuyên bố mở lại các đường biên giới quốc gia bị đóng cửa từ hôm 17-9. Lực lượng đảo chính chấp thuận thương lượng tại thủ đô U-a-ga-đu-gu, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị với sự trung gian của đại diện Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và các nước Xê-nê-gan, Bê-nanh...

* Liên minh châu Phi (AU) ra tuyên bố lên án hành động của lực lượng đảo chính ở Buốc-ki-na Pha-xô, đồng thời thông báo đình chỉ tất cả các hoạt động của Buốc-ki-na Pha-xô trong liên minh, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thành phần cầm đầu cuộc đảo chính quân sự tại nước này.