Đa số người dân Hàn Quốc luôn tin ở thuật phong thủy, thường mời thầy địa lý xem đất khi xây mồ mả người thân hoặc chọn hướng xây nhà. Người ta tin rằng phong thủy tốt thì số phận gặp may và làm ăn thành đạt.