Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc ĐH California (Mỹ). Theo đó, chất resveratrol có trong quả nho đã giúp chặn đường đi của Wnt, một loại protein liên quan đến bệnh ung thư ruột kết.