(DĐDN) - Ngày 17/4/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 8 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 39.700 lượng trên tổng số 40.000 lượng chào thầu.

(DĐDN) - Ngày 17/4/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng thứ 8 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 39.700 lượng trên tổng số 40.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu lần này, đã có tổng số 16 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 40,8 triệu đồng/lượng; giá trúng thầu thấp nhất là 40,71 triệu đồng/lượng.

NHNN cũng vừa có thông báo cho biết sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng vào sáng mai 18/4. Khối lượng chào thầu là 40.000 lượng, bằng mức của phiên đấu thầu hôm nay. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 40,75 triệu đồng/lượng. Khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu là 1.000 lượng và tối đa là 10.000 lượng.

Từ cuối tháng 3/2013 đến 17/4/2013, NHNN đã tổ chức 8 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 223.600 lượng trên tổng số 262.000 lượng chào thầu. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu với khối lượng đủ lớn để bình ổn thị trường vàng.

C.Huệ