1. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối nghiêm túc chấp hành quy định về việc không được thu phí giao dịch đối với các giao dịch ngoại hối giao ngay, hoán đổi, kỳ hạn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.