Cả nhà cùng đi cổ vũ. Hai vợ chồng cùng đứa con trên người phủ đầy màu cờ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân Jakob Park để cổ vũ cho đội nhà.