Đằng sau những hân hoan về một thành phố trong mơ bên bờ sông Hồng, một câu hỏi chung nhất của người dân là liệu hoạt động chỉnh trị dòng sông Hồng của Dự án quy hoạch có khả thi? Liệu có hay không một thảm họa như cơn lụt năm 1971 đối với Hà Nội nói riêng và đồng bằng sông Hồng nói chung?