(ANTĐ) - Những vấn đề của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 sẽ được nhìn nhận lại một cách toàn diện nhất trong cuộc hội thảo khoa học “Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 - bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp” diễn ra vào ngày 19-10 do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức.

Chiến dịch Biên giới diễn ra trong vòng 29 ngày đêm (từ 16-9 đến 14-10), là một trong những sự kiện quan trọng của lịch sử 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) nói riêng và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nói chung. 60 năm đã qua, độ lùi về thời gian và dựa trên những nguồn sử liệu cho phép chúng ta hôm nay nhìn nhận đầy đủ hơn về tầm vóc, ý nghĩa chiến thắng lịch sử trọng đại này cũng như tầm chiến lược sâu rộng của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, xác định quyết tâm, chủ động mở chiến dịch Biên giới - chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo Trung tướng PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, hội thảo sẽ có sự tham dự của 77 tham luận, trong đó có những vấn đề mới được công bố và mới được nghiên cứu. Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới sẽ tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng - an ninh nhân dân hiện nay.