(TNO) Ngày 17.4, phòng làm việc của các lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị kẻ lạ đột nhập cạy cửa. Các tủ hồ sơ, tài liệu, cặp táp… trong phòng làm việc của giám đốc, phó giám đốc, thanh tra sở… đều bị lục tung nhưng điều ngạc nhiên là các tài liệu không hề bị mất, ngay cả máy tính xách tay để trong các phòng này cũng còn nguyên.