Ngày 11-2, thông tin từ Tổng cục Thủy sản cho biết:

Kể từ ngày 7-2, Thông tư số 02/VBHN-BCT ngày 23-1 của Bộ Công Thương quy định các loại nguyên liệu dùng trong sản xuất, các loại vật tư được nhập khẩu nhằm phục vụ nuôi trồng nông, lâm, thủy sản, sản xuất giống nhân tạo, làm muối, sản xuất giống cây trồng và giống vật nuôi mới nhập khẩu thuộc Mục A - Phụ lục 1 Nghị định 108/2006/NĐ-CP sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Theo đó, trong lĩnh vực nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hóa, vùng đất chưa được khai thác, các mặt hàng: Cây giống, con giống, trứng giống, hạt giống; thức ăn chăn nuôi con giống; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; hóa chất chăm sóc cây giống, con giống; chất để tạo môi trường nuôi trồng con giống, cây giống sẽ được miễn thuế. Đối với lĩnh vực trồng và chăm sóc rừng, quy định miễn thuế được áp dụng cho cây giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất chăm sóc cây. Tương tự, đối với lĩnh vực sản xuất, khai thác và tinh chế muối, các mặt hàng muối tự nhiên chưa qua sơ chế; hóa chất dùng trong công nghệ sản xuất muối thương phẩm sẽ được miễn thuế. Cuối cùng, lĩnh vực sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao: Giống gốc của cây con, trứng giống, hạt giống; thức ăn chăn nuôi con giống; thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; hóa chất chăm sóc cây trồng, con giống; chất để tạo môi trường nuôi trồng, con giống, cây giống.

Đ.TH