Thủ đoạn của tội phạm rất đơn giản, chỉ cần đoán mật khẩu trong hộp thư, dùng phần mềm dò mật khẩu, hoặc tinh vi hơn là dùng các đường link dẫn tới các website để cài bẫy, lừa người sử dụng.