(NLĐ)- Bà Trương Tứ Muối, Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh tế Chợ Lớn, Trưởng Ban Tổ chức hội chợ triển lãm “Chợ Lớn 2007” cho biết, lần thứ 2 tổ chức, hội chợ đã mang lại thành công ngoài mong đợi.