Đến hẹn lại lên, hai năm một lần, Festival Huế được long trọng tổ chức. “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” là chủ đề xuyên suốt  lễ hội năm nay, diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 11/6.