ND - Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu đã cấp phép vận chuyển 4.014 kg trăn đất và 400 tấm da trăn đi tiêu thụ tại các tỉnh và xuất khẩu. Số trăn này được nuôi nhiều ở các huyện Vĩnh Lợi, Giá Rai, Phước Long.

Theo các chủ trang trại chuyên nuôi và kinh doanh động vật hoang dã, da trăn hiện nay có giá trị kinh tế khá cao, bán cho các doanh nghiệp xuất khẩu giá cao. Ngoài việc bán da, thịt trăn còn được bán cho người tiêu dùng, vì vậy, hiện Bạc Liêu có nhiều hộ mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng, có hộ hàng trăm triệu đồng từ việc bán trăn thịt và trăn giống. PV