SGTT.VN - Tin từ UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), 140 dự án thuê gần 6.000ha rừng để thực hiện đầu tư trồng rừng kinh tế, sản xuất nông lâm dưới tán rừng và kinh doanh du lịch hầu hết đang đầu tư cầm chừng. Một số dự án có dấu hiệu chiếm dụng để tìm đối tác sang nhượng, kiếm lời.

Theo ông Vũ Đình Cường, hạt trưởng hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, bức xúc nhất hiện nay là một nửa trong tổng số các dự án nói trên đều không làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng theo các điều khoản đã cam kết, một số dự án khác gần như bỏ bê rừng đã nhận dẫn đến tình trạng người dân địa phương lấn chiếm và chặt hạ thông trái phép. Đơn vị đã nhiều lần đề nghị các chủ đầu tư cùng phối hợp để bàn cách quản lý bảo vệ rừng nhưng không kết quả khiến tình trạng phá rừng trái phép ngày càng khó kiểm soát hơn. Từ đầu năm đến nay, đã có 8 dự án liên quan đến rừng ở Đà Lạt đã bị ngành chức năng thu hồi giấy phép vì không chịu triển khai.