TT - Theo các công ty kinh doanh địa ốc tại TP.HCM, sau tháng bảy "cúng cô hồn", thị trường đang vào mùa kinh doanh. Các chủ đầu tư đang chuẩn bị tung hàng với nhiều dự án mới.