Theo đánh giá của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày càng có nhiều dịch vụ giúp đỡ trẻ em, phụ nữ bị bạo hành gia đình.

"Ngôi nhà bình yên" là dự án của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển có các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho trẻ em và phụ nữ bị bạo hành gia đình như: nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp khẩn cấp; tư vấn tâm lý; chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, học văn hóa… Trong 3 năm thực hiện dự án, "Ngôi nhà bình yên" đã huy động được một mạng lưới rộng rãi các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn Hà Nội về nhiều lĩnh vực… Đến nay đã có hàng trăm nạn nhân bị bạo hành gia đình đến tạm trú trong "Ngôi nhà bình yên" được hưởng các dịch vụ chăm sóc trên. Dự án sẽ tiếp tục tiếp nhận các nạn nhân thông qua các tổ chức xã hội, cơ quan Công an, đoàn thể và tư vấn qua số điện thoại 04. 37281035