(ATPvietnam.com) - Mặc dù có nhiều cổ phiếu có dấu hiệu điều chỉnh, chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội vẫn tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp với lượng cầu tiếp tục tăng, kể cả từ phía các nhà đầu tư nước ngoài.