Nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trước tình hình sức mua trong dịp lễ tăng mạnh, hệ thống siêu thị Saigon Co.op đã kết hợp cùng nhiều nhà cung cấp để đảm bảo cung ứng đủ lượng hàng với mức giá khuyến mãi tốt nhất trong 2 ngày nghỉ lễ.